Algemene regels

Wij wensen alle feestgangers een gezellig Koningsdag toe. Daarom verzoeken wij iedereen om aan onderstaande regels te houden. We rekenen op je medewerking om alles fijn en soepel te laten verlopen.

Huisregels

Bij het betreden van het feestterrein gaat men akkoord met deze huisregels.

 • Het betreden van het feestterrein en deelnemen aan activiteiten is op eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële schade die bezoekers van het feest kunnen ondervinden. Noch binnen, noch buiten het feestterrein of locatie.
 • Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien.
 • Bezoekers moeten zich op verzoek kunnen legitimeren.
 • Bezoekers welke dronken of onder invloed van drugs zijn kunnen de toegang worden geweigerd.
 • Bezoekers dienen zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en/of de beveiliging.
 • De organisatie kan, indien dit noodzakelijk wordt geacht, personen de toegang weigeren of verwijderen van het terrein.
 • Geweld, agressie en vernielingen worden niet getolereerd. Bij iedere uiting hiervan zal aangifte worden gedaan.
 • Er wordt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar geschonken.
 • Het gebruik van drugs op het feestterrein is verboden, op straffe van verwijdering.
 • Het meebrengen van glaswerk op het feestterrein is uitdrukkelijk verboden.
 • Roken is verboden in de toiletunits.
 • Bezoekers staan toe dat er foto’s genomen worden en geven toestemming tot het publiceren ervan, in welke vorm dan ook.
 • Het uitdelen van flyers, voeren van verkoopacties is niet toegestaan. Het dragen van clubkleding wordt niet toegestaan.

Gedragsregels

Deelname evenementen

 • Deelnemers doen te allen tijde mee op eigen risico. De organisatie en haar medewerkers nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor schade aan deelnemers/eigendommen.
 • Door deelname of bezoek aan onze evenementen geef je onze fotografen toestemming jou te fotograferen. Deze foto’s kunnen voor publicatie op de eigen website en facebook pagina worden gebruikt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij de foto’s op verzoek van de media aan hen doorsturen.
 • Bij deelname geef je toestemming dat gegevens bij inschrijving in uitslagen voor publicatie worden gebruikt. Wil je dit niet? Dan graag vooraf bij de organisatie melden.
 • De EHBO-afdeling Santpoort is aanwezig.

Toegankelijkheid straten

 • Het is verboden om op 26/27/28 april met de auto te parkeren op de middenduinerweg (nr 2-12) en op de vlugthovenstraat (2/26)

Wat wil je nog meer weten?

Privacy statement, notulen ALV, contact, lid worden, sponsor worden, facebook, instagram, reglement